top of page
download (5).png

תכנון נוף ועיצוב גנים הם ההזדמנות ליצירה מקורית וחיבור בין עולמות שונים ומגוונים - חיבור בין עולם האדריכלות לבין עולם הצומח, מרחב החומרים, האמנות, ובין כל אלו  לבין הסביבה הייחודית והחד פעמית של כל פרויקט ופרויקט.

המשך העמוד בבניייה

bottom of page